WORO

bannerworo.jpg

De werkgroep WoonOmgeving & Ruimtelijke Ordening (WORO) zet zich in voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving in de Vondelpark-Concertgebouwbuurt. De werkgroep richt zich met name op ontwikkelingen die in bestemmingsplannen of structuurplannen worden vastgelegd.
Concrete problemen die aan de orde zijn (geweest):

GRONDWATER
Er wordt steeds meer ondergronds gebouwd, maar onderzoek naar de gevolgen daarvan voor de grondwaterstromen en het grondwaterpeil vindt nauwelijks plaats. Dat moet beter.

Zie het IBA rapport |Grondwaterstand Museumkwartier 2008.

Parkeren onder de Boerenwetering?
Op 22 juni 2006 organiseerde de werkgroep WORO een informatieavond over ondergronds bouwen.

Maarten de Boer van het Amsterdams Parkeerfonds hield een voordracht over plannen voor een parkeergarage onder de Boerenwetering. Het verslag kunt u als pdf-bestand downloaden.
Intussen heeft ook GroenLinks ondergronds parkeren omhelsd.

stradivarius-02.jpgVoorbeeld
Er worden plannen ontwikkeld voor het in 2007 vrijkomende Sweelinck Conservatorium. Links een artist's impressie van één mogelijkheid. Wat het ook wordt, de plannen voorzien in uitgebreid ondergronds bouwen (o.a. voor parkeren).
Wat zijn de gevolgen voor de waterstand in de onmiddellijke en wijdere omgeving (Vondelpark)?


Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt - 2010

De leden van de werkgroep WORO organiseerden op 25 oktober een buurtbijeenkomst over het nieuwe Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt in Buurtcentrum Lydia. De bijeenkomst was een groot succes met meer dan 50 bezoekers uit het Museumkwartier en de Valeriusbuurt.

Lees de zienswijze van bewoners uit de buurt ten oosten van het Museumpleinop het Ontwerpbestemmingsgplan Museumkwartier en Valeriusbuurt.

De werkgroep WORO, het comité Red de Onderdoorgang en o.a. bewoners uit de Joh. Verhulststraat hebben eerder al een inspraakreactie gestuurd op het Voorontwerp van dit bestemmingsplan.
Hieronder vindt u wat zij van dat voorontwerp vonden.

INSPRAAKREACTIES voorontwerp 2009

Inspraakreactie WOROOver hotels, woonfuncties, goot- en nokhoogtes en maatschappelijke bestemmingen (plus een lijst van onvolkomenheden in de plankaart)
Inspraakreactie comité Red de OnderdoorgangOver het feit dat in het voorontwerp een regel staat die in strijd is met een stadsdeelbesluit over de Onderdoorgang
Inspraakreactie van bewoners uit de Joh.VerhulststraatOver met name het horecabeleid in de Concertgebouwbuurt.
Documentatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt - 2010
Inspraakreactie WORO op het Voorontwerp van 17 december 2009Over hotels, woonfuncties, goot- en nokhoogtes en maatschappelijke bestemmingen (plus een lijst van onvolkomenheden in de plankaart)


Documentatie Woonvisie en bestemmingsplan 2008
- Woonvisie Oud-Zuid 2008-2012 - inspraakversie
- Keuzenotitie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriuspleinbuurt - 2008


Verslagen

Verslagen 2011 (pdf)

Verslagen 2010 (pdf)

Verslagen 2009 (pdf)

Verslagen 2008 (pdf)

Verslagen 2007 (pdf)

Verslagen 2006 (pdf)

Verslagen 2005 (pdf)

Verslagen 2004 (pdf)