lydia-2012.jpg

Informatie

Het wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt heeft m.i.v. 1 januari 2012 geen eigen vestiging meer en is niet langer telefonisch bereikbaar.
Het is de bedoeling dat de activiteiten van het wijkcentrum een plaats krijgen in het Huis van de Wijk dat gevestigd is in Huize Lydia (Roelof Hartplein 2A).


Wie zijn wij?

Het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt is een stichting met als doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de sociale samenhang van de buurt.
Dat doel wil de stichting bereiken door bewoners te helpen en te stimuleren om actief en effectief betrokken te zijn bij de buurt en de buurtbewoners. Ook stimuleert het wijkcentrum constructieve en effectieve participatie in de beleids- en besluitvorming van het stadsdeel (of hogere bestuursorganen), al dan niet verenigd in werkgroepen, buurtgroepen, bewonersgroepen, actiegroepen of elke andere groep die bewoners met het oog daarop vormen.
De middelen die de stichting hierbij inzet zijn m.i.v. 2012 zeer beperkt door gebrek aan inkomsten.

De stichting gaat er vanuit dat alleen al het bestaan van actieve groepen bewoners die zich identificeren met de buurt waarin ze wonen, werken of anderszins verblijven, en die identificatie omzetten in constructieve en sociale betrokkenheid, de kwaliteit van die buurt verhoogt.

Voor meer informatie, zie hier