Wijkkrant

WIJKKRANT OPGEHEVEN
Vanaf 2012 verschijnt er geen wijkkrant meer. Wel probeert de redactie de krant voort te zetten via de Huis van de Wijkkrant Coenen-Lydia.
GESCHIEDENIS

voorblad_2011-05.jpg Krant voor en door bewoners van de buurt die 5x per jaar verschijnt en huis aan huis verspreid wordt (oplage: 12.000).

Verschijningsdata 2011
Krant Verschijnt op Deadline
1 11 februari 2011 14 januari 2011
2 08 april 2011 11 maart 2011
3 24 juni 2011 27 mei 2011
4 23 september 2011 26 augustus 2011
5 02 december 2011 04 november 2011

Bijdragen

Hebt U een bijdrage voor de krant?
Mail hem naar: wijkkrant@wocvondelpark.nl of bel (020) 66 28 237
Niet-digitale kopij wordt alleen bij uitzondering geaccepteerd.

Adverteren

Wilt U een advertentie plaatsen? Bel: (020) 66 28 237 of mail naar advertentie@wocvondelpark.nl

  • Annonces graag als .txt of .doc bestand aanleveren, bijv. als attachment/bijlage bij een e-mail met daarin uw adresgegevens.
  • Advertenties als .tiff of .pdf bestand aanleveren (300 dpi) (via email met daarin uw adresgegevens).
  • Eenvoudige advertenties kunnen wij voor u opmaken (neem contact op voor prijsopgave).

Advertentie-tarieven 2011

Annonces
1 t/m 5 regels per kolom (circa 35 lettertekens per regel)
incl. kop
€ 14,-
Meerprijs per extra regel€ 3,50
Advertenties
per cm per kolom (kolombreedte 5,4 cm)€ 12,-


Digitaal aanleveren
Jaarabonnementen 5% korting, alleen per januari

Vorige wijkkranten (in pdf)

Uit vorige wijkkranten (in pdf)